אמצעי מיגון נגד פריצה לבית

אמצעי מיגון נגד פריצה

ההוכחה הכי גדולה שאנו יכולים לתת ליעילותם של אמצעי מיגון נגד פריצה היא ההמלצה של חברות הביטוח, או הדרישה מהמבוטחים, להתקין אמצעים אלו.